Molen

Støt molen i Tisvildeleje

Molen er genopbygget - nedenstående er gammel info.

Se artikel på sn.dk og video på kattegat.nu.

Hvad sker der med molen?

Som I kan se, er der lavet en lille badebro langs med stenmolen. Det er ikke molelaugets/bådelaugets projekt.

Nogle foreninger (Tisvilde Lokalråd, Tisvilde og omegns Erhvervsforening, Grundejer-foreningen for Tisvilde og omegn, 51 Tisvilde Kunsthus, Tisvilde Gymnastikforening, Musik i Lejet, Nordtrim, Tisvilde Hegn OK, Sankt Helene – Familiekurser med hjerterum) har fået tilskud til at udvikle projektet “Tisvilde Strandpromenade og Badeanstalt”, og Gribskov Kommune har givet et tilskud til projektet på 700.000 kr. Af dette beløb er op mod 200.000 kr. afsat til en badebro. Badebroen skulle ligge midt i bugten øst for molen.

Molelauget og Bådelauget har drøftet sagen med talsmanden for foreningsgruppen, Stanna Øland, Skt. Helene Kursuscenter. Vi fandt det uhensigtsmæssigt at etablere en badebro, der ikke ville have samme stedspecifikke kvaliteter, som en egentlig renovering af molen, vi var bange for, at badebroen ville vanskeliggøre vores moleprojekt, og vi udtrykte tvivl om, hvor mange vinterstorme en badebroskonstruktion ville holde til.

Vi måtte konstatere, at badebroen ville blive lavet under alle omstændigheder, men Stanna Øland accepterede, at den påtænkte placering ikke var hensigtsmæssig (badebroen ville være ubeskyttet, den ville kunne genere livreddernes sejlads ind og ud, herunder i nødssituationer, og den ville kunne medføre farlige situationer for bådelaugets medlemmer i blæsende vejr). Det aftaltes derfor at placere badebroen helt inde ved molen; det havde den sidegevinst for molen, at en del af de nedfaldne sten blev lagt på plads.

Det aftaltes også, at renoveringen af molen er en fælles interesse, som vi alle vil arbejde for.

Så meget om badebroen. Og moleprojektet?

Molelauget har opnået accept fra Naturstyrelsen, der ejer arealet, vil at ansøge Kystdirektoratet om godkendelse af det projekt, som Niras har udarbejdet for os. Vi har netop indgået aftale med Niras om at klare ansøgningen.

Når godkendelsen foreligger, har vi et godt grundlag for arbejdet med renoveringen. Vi kan så se mere seriøst på mulighederne for at skaffe støtte til renoveringen af molen. Det vil nok ikke være en meget hurtig proces (!), og vi vil derfor søge at supplere vores kassebeholdning på godt 50.000 kr. lidt for at sikre molen midlertidigt ved oplæg af store dæksten.

Peter Baumann

Frivillig indbetaling til molen

Frivillig indbetaling til hjælp med molen modtages gerne på konto i Danske Bank.

Reg. nr.: 1551
Konto: 3719393527

Læs mere om projekt NIRAS >>